Những ai sẽ được trả thêm lương phụ trội ở tỉnh bang Ontario?

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 25 tháng 4, chính quyền tỉnh bang Ontario loan báo sẽ trả thêm lương cho các nhân viên trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19.
Theo thủ hiến Doug Ford thì số tiền lương phụ trội cho những nhân viên trên tuyến đầu , thêm $4 một giờ trong vòng 6 tuần lễ nữa, và những người này sẽ được trả thêm $250 một tháng nếu họ làm việc thêm trên 100 giờ.
Những người được trả thêm lương là : những người làm trong các bệnh viện và trong các nhà dưỡng lão,nhà tù, bao gồm những y tá, những nhân viên phụ giúp như nhân viên an ninh, đầu bếp, người lau chùi nhà cửa, nhân viên

Tin tức khác...