Những ai sẽ được trả thêm lương phụ trội ở Ontario?

Hôm 25 tháng 4, chính quyền Ontario loan báo sẽ trả thêm lương cho các nhân viên trên tuyến đầu chống đại dịch COVID-19. Theo Thủ hiến Doug Ford thì số tiền lương phụ trội cho những nhân viên trên tuyến đầu , thêm $4 một giờ trong vòng 6 tuần lễ nữa, và những người này sẽ được trả thêm $250 một tháng nếu họ làm việc thêm trên 100 giờ.

Những người được trả thêm lương là những người làm trong các bệnh viện và trong các nhà dưỡng lão, nhà tù, bao gồm những y tá, những nhân viên phụ giúp như nhân viên an ninh, đầu bếp, người lau chùi nhà cửa, nhân viên giám thị nhà tù, nhân viên bảo trì.

Tin tức khác...