Nhiều tư gia sẽ phải trả thêm tiền mướn người xúc tuyết

Ottawa: Trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 2 và sáng hôm thứ tư 13 tháng 2, một trận bão tuyết đã thổi đến vùng thủ đô Ottawa với 50 cm tuyết rơi xuống vùng này trong ngày.
Như thế tính luôn số lượng tuyết rơi trong hai ngày thứ ba và thứ tư, số lượng tuyết rơi tổng cộng trong mùa đông năm nay ở vùng thủ đô Ottawa đã lên đến 265. 3 cm tuyết.
Theo đài CBC thì với số lượng tuyết rơi nhiều như thế, sẽ có nhiều tư gia có hợp đồng với các công ty dọn tuyết sẽ phải đóng thêm tiền.
Theo đài CBC thì đa số những hợp đồng xúc tuyết trong mùa đông của các công ty thu dọn tuyết, có xác định là họ chỉ hốt tuyết trong mùa đông,đến mức tối đa từ 250 cm tuyết cho đến 300 cm tuyết, tùy công ty.
Sẽ có nhiều tư gia phải đóng thêm tiền, nếu muốn các công ty thu dọn tuyết, tiếp tục xúc tuyết cho các trận bão tuyết có thể diễn ra trong những ngày tháng sót lại của mùa đông năm nay!

Tin tức khác...