Nhiều tiểu thương đã coi việc chính quyền tỉnh bang Ontario cắt giảm thuế tiểu thương là một trò đùa.

Toronto: Trong hôm thứ hai ngày 13 tháng 11, ông Charles Sousa, bộ trưởng tài chánh tỉnh bang Ontario đã công bố việc cắt giảm thuế tiểu thương : bắt đầu từ 1 tháng giêng năm tới 2018, thuế lợi tức  trong số lợi nhuận đầu tiên 500 ngàn dollars của các tiểu công ty ở tỉnh bang Ontario, sẽ bị đánh thuế 3.5 phần trăm thay vì 4.5 phần trăm như hiện nay.

Những tiểu công ty là những công ty mà số nhân viên trong công ty này ít hơn 100 người.

Trong khi đó mức lương tối thiểu ở tỉnh bang Ontario sẽ gia tăng  từ $11.40 như hiện nay, lên đến $14 vào tháng giêng năm 2018 và lên $15 vào tháng giêng năm 2019.

Theo nhận định của ông Fred Luk, chủ nhân của nhà hàng  Fred’s Not Here and Red Tomato thì chính quyền tỉnh bang  Ontario đã không hiểu  về ngành tiểu thương và coi việc giảm thuế này như một trò đùa, trước khi có cuộc bầu cử lại nghị viện tỉnh bang vào năm tới.

Cũng theo ông Luk thì việc giảm thuế  đã chẳng giúp nhiều cho chủ nhân các cơ sở thương mại nhỏ, khi những người này phải đối phó với việc tăng lương cho nhân viên, chi phí điều hành điện nước gia tăng.

Việc tăng thuế rượu cũng gây ảnh hưởng đến số lợi nhuận thu vào của nhà hàng ông Luk vì số người uống rượu giảm.

Cũng theo chủ nhân của nhà hàng Fred’s thì nguy cơ mà ông phải đóng cửa tiệm đã gia tăng, sau 29 năm hành nghề.

 

More Stories...