Nguy cơ của làn sóng đại dịch covid mới diễn ra ở tỉnh bang Ontario

Toronto: Trong ngày thứ sáu 12 tháng 11, có 598 người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario và có thêm 5 người chết.
Như thế trong hai ngày liên tiếp qua, số người nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong 1 ngày đã ở mức 600 người.
Số cư dân ở tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid gia tăng trong mấy ngày qua, đã gây những lo ngại cho các giới chức y khoa trong tỉnh bang.
26 khu vực y tế trong tổng số 34 khu vực y tế ở tỉnh bang Ontario đã có số người nhiễm covid gia tăng.
Theo mô hình dữ kiện về sự nhiễm covid của hội đồng cố vấn về khoa học cho chính quyền tỉnh bang Ontario, thì trong tháng chạp sắp tới số cư dân tỉnh bang Ontario bị nhiễm covid trong 1 ngày có thể lên đến 800 người, và số bệnh nhân phải nằm trong khu cấp cứu các bệnh viện có thể lên đến 200 người.
Con số tương đối cao nhưng vẫn không cao đến mức đáng sợ như trong thời gian có làn sóng đại dịch thứ tư vừa mới chấm dứt.
Theo bác sĩ Peter Juni của hội đồng cố vấn khoa học tỉnh bang Ontario thì chúng ta cũng nên cẩn thận khi tại Âu Châu vừa có làn sóng đại dịch covid mới.
Cũng theo bác sĩ Juni thì nguyên do của những gia tăng về số người bị nhiễm covid ở tỉnh bang Ontario trong những ngày qua là vì thời tiết lạnh, người ta phải tụ tập trong nhà, đồng thời chính quyền tỉnh bang cũng cho nới lỏng những giới hạn, đã khiến số người nhiễm covid gia tăng.

Theo sự khuyến cáo của hội đồng cố vấn khoa học thì nếu muốn tránh sự bộc phát trở lại của đại dịch covid, cư dân tỉnh bang Ontario nên tiếp tục phải đeo khẩu trang khi hội họp trong nhà và phải chủng ngừa covid hoàn toàn.
Tính đến nay có 88 phần trăm cư dân ở tỉnh bang Ontario được chủng ngừa covid 1 mũi thuốc và 85 phần trăm cư dân trên 12 tuổi đã được chủng ngừa hoàn toàn 2 mũi thuốc.
Cũng theo những tin tức công bố trong ngày thứ sáu 12 tháng 11, phát ngôn viên của bộ y tế Canada cho biết là cơ quan này sẽ có quyết định có chuẩn y việc dùng thuốc chủng Pfizer cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi.
Cơ quan y tế Mỹ đã chấp thuận cho việc dùng thuốc chủng Pfizer cho trẻ em từ 5 tuổi cho đến 11 tuổi. Vì thế các giới chức y tế cũng tiên đoán là bộ y tế Canada sẽ theo gương của bộ y tế Mỹ trong việc chuẩn y việc dùng thuốc chủng ngừa covid cho trẻ em.

Tin tức khác...