Người tù binh Mỹ đầu tiên đã trốn thoát được sau khi bị Việt Cộng bắt giữ trong cuộc chiến Việt Nam

Texas: Tháng 11 năm 1963, sau khi tổng thống Ngô Đình Diệm và bào đệ bị một nhóm tướng tá phản loạn nhận tiền ngoại bang giết chết, thì những đơn vị của quân lực Mỹ được gửi đến Việt Nam, khiến cuộc chiến gia tăng vì Việt cộng có thêm sự trợ giúp của Tàu và Liên Sô.
Trong đợt đầu của số binh sĩ Mỹ được đưa đến Việt Nam cuối năm 1963 có hạ sĩ Issac Camacho thuộc lực lượng đặc biệt.
Hạ sĩ Camacho là một cư dân ở tiểu bang Texas và mới đây đã kể lại chi tiết về cuộc vượt ngục của ông 58 năm về trước.
Hạ sĩ Camacho nói là vào đêm 22 tháng 11 năm 1963, trại quân của ông bị Việt Cộng tấn công trong khi các binh sĩ Mỹ không có những chuẩn bị phòng ngừa.
Hạ sĩ Camacho nói là lực lượng Việt Cộng đông đảo hơn và người trung úy chỉ huy lực lượng đặc biệt này ra lệnh rút lui khỏi doanh trại.
Tuy nhiên hạ sĩ Camacho và 3 binh sĩ khác đã rút lui không kịp và bị bắt giữ.
Hạ sĩ Camacho hồi tưởng lại là ông và ba binh sĩ cùng đơn vị đã bị Việt cộng bị bắt, tra tấn và được đưa đến 1 trại giam của Việt Cộng .


Ông bị giam giữ trong những cũi riêng biệt, mỗi tù nhân Mỹ được nhốt riêng trong một cũi. Những tù nhân Mỹ bị cấm không được nói chuyện với nhau.
Tron thời gian bị giam giữ, được cho ăn ít ỏi và ông đã bị sốt rét và viêm gan.
Khẩu phần của ông là một bát cơm 1 ngày và trong thời gian bị giam giữ, ông sụt mất 50 pounds.
Trong 18 tháng bị giam giữ, hạ sĩ Camacho vẫn nuôi hy vọng có thể tìm cách thoát thân.
Sau cùng hy vọng đã đến khi những tên lính gác đã tháo cùm chân ông, để dùng cho những người tù mới. Tuy không bị cùm nhưng ông vẫn bị nhốt trong cũi bằng gỗ.
Vào đêm hôm 9 tháng 7 năm 1965, khi trời mưa tầm tã và có sấm chớp, hạ sĩ Camacho đã tháo được nhũng thanh gỗ và thoát ra ngoài.
Ông cho biết là ông chạy không ngừng nghỉ trong vòng 4 ngày và đến khi sắp kiệt sức thì trông thấy một phi cơ thám thính L19 với huy hiệu của không quân Mỹ bay trên trời và sau đó ông được cứu thoát.
Hạ sĩ Camacho là binh sĩ Hoa Kỳ đầu tiên đã trốn thoát được trại tù Việt Cộng trong cuộc chiến Việt Nam.

Tin tức khác...