Người có tiền đầu tư vào kỹ nghệ cần sa, có thể sẽ bị cấm không cho vào nước Mỹ.

Vancouver: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 13 tháng 7, một nhà đầu tư tiên khởi ( venture capitalist) bỏ tiền đầu tư vào các công ty cần sa mới khởi nghiệp ở Hoa Kỳ, khi qua biên giới khai báo, đã bị các nhân viên an ninh biên phòng Mỹ cấm không cho vào nuớc Mỹ suốt đời.
Với việc hợp thức hóa cần sa ở Canada vào ngày 17 tháng 10 tới đây, sẽ còn gây khó khăn cho nhiều người.
Có những người Canadians khi qua biên giới, và bị các nhân viên an ninh biên phòng Hoa Kỳ hỏi là có hút cần sa bao giờ chưa? Nhiều người thành thật trả lời là có :những người này có thể bị cấm không cho qua Mỹ suốt đời và mỗi lần muốn qua Mỹ vì một ký do nào đó, sẽ phải làm đơn xin trước cả 6 tháng và tốn phí gần 600 Mỹ kim.
Có những người như ông Sam Znaimer, một người đầu tư vào những công ty trồng cần sa, cũng vừa bị cấm không cho qua Mỹ, vì lý do là ông này bỏ tiền đầu tư vào các công ty cần sa..
Vì thế nếu quý vị qua biên giới mà bị các nhân viên an ninh Mỹ hỏi là có hút cần sa bao giờ chưa ? có bỏ tiền đầu tư vào các công ty cần sa chưa? thì quý vị nên cẩn thận.
Các giới chức trong chính quyền Canada cũng như những luật sư di trú, đã không khuyến cáo người ta nói dối, nhưng có một luật sư di trú ở thành phố Seattle, tiểu bang Washington có nói là nếu những nhân viên an ninh Mỹ đe dọa những người qua biên giới, là nếu không nói thật thì họ cho người này qua máy thử nghiệm nói thật..v.v. thì đừng tin, vì đây là những lời dọa dẫm: các nhân viên an ninh không có quyền thử nghiệm những người không có phạm pháp.. và chỉ là mục đích làm người ta sợ và phải khai thật: sự thật có thể gây những khó khăn cho người ta.

Tin tức khác...