Người Canadians nợ đầm đìa

Toronto: Có những tin tức cho là ngân hàng trung ương Canada sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản  vào ngày thứ tư 12 tháng 7, và việc gia tăng này sẽ gây những gia tăng lãi suất dây chuyền đến các loại nợ: nợ mua nhà, nợ mua xe, nợ thẻ tín dụng..

Theo những thống kê, thì phần lớn cư dân Canada là những người có những số nợ to lớn, nhất là trong thời gian mà  mức lãi suất thấp.

Việc gia tăng mức lãi suất của ngân  hàng nếu xảy ra trong ngày thứ tư, sẽ là lần gia tăng đầu tiên trong vòng 7 năm qua. Mức lãi suất căn bản của ngân hàng trung ương Canada hiện vẫn còn ở mức 0.25 phần trăm.

Trong thời gian mức lãi suất thấp, nhiều ngừoi Canadians đã lợi dụng mức tiền lời thấp này, để mượn tiền lấy nhà  làm vật thế chấp ( home equity lines of credit), và số tiền mượn lấy nhà làm thế chấp của những người Canadians hiện nay lên đến 211 tỷ dollars.

Các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán là ngân hàng trung ương sẽ cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 0.5 phần trăm lên đến 0.75 phần trăm, và sẽ gây nhiều khó khăn cho những ngừoi có nợ nhà.

Hiện nay, khi mức lãi suất chưa gia tăng mà có dến 40 phần trăm những người có nợ nhà ở Canada, gặp khó khăn trong việc trả nợ nhà hàng tháng.

Tin tức khác...