Ngày Phật giáo Quốc tế

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới, với sự tham dự của đại diện cộng đồng Phật giáo 41 quốc gia, được tổ chức tại Nhật Bản vào cuối tháng 12 năm 2014 đã chọn ngày 8 tháng 4 là ngày Phật giáo Quốc tế.

Hội nghị đã yêu cầu các đại biểu khu vực tổ chức ngày lễ nêu trên tại địa phương để từ đó có thể vận động các chính phủ trên thế giới chính thức công nhận ngày 08/04 là ngày Phật giáo Quốc tế.

Thực thi quyết định nói trên, hôm 06/04, lúc 7 giờ tối, Cộng đồng Phật giáo vùng GTA đã kỷ niệm lần thứ nhì ngày Phật giáo Quốc tế tại chùa Tích Lan (West End Temple), Mississauga.

Hơn 150 Tăng ni Phật tử thuộc các cộng đồng sắc tộc đã hiện diện trong ngày lễ đặc biệt này.

Sau nghi thức khai mạc, các phái đoàn có mặt đã tụng kinh Bát nhã theo ngôn ngữ sắc tộc.

Kế đó, T.S Bhante và Sư cô đại diện Phật tự Phật Quang Sơn đã trình bày cảm tưởng về ngày lễ quan trọng này.

Ngày Phật giáo Quốc tế đã kết thúc vào lúc 8 giờ 30 tối cùng ngày sau phần phát biểu của đại diện đảng Tự Do, Bảo Thủ, và Tòa Thị chính Mississauga.

SINH CAD 4151

Tin tức khác...