Ngày Nhớ Huế

Hôm Chủ nhật 25/6, Hội Tương Tế Cố Đô Huế đã tổ chức Ngày Nhớ Huế tại nhà hàng Phoenix (Houston, Texas).

Ngày nhớ Huế là sinh hoạt định kỳ của Hội Tương Tế Cố đô Huế mỗi năm tổ chức một lần, rất qui mô, trọng thể theo nghi thức cổ truyền có chiêng trống và đọc văn tế. Năm nay có sự tham dự của dân biểu Hubert Võ, nghị viên Steve Le, hội đoàn bạn, thân hào nhân sĩ, truyền thông báo chí và nhiều nhất là những người con xứ Huế.

Đặc biệt năm nay đánh dấu 132 năm ngày thất thủ kinh đô Huế năm 1885.

Buổi lễ năm nay do ban chấp hành mới tổ chức, ca sĩ Hồng Hà là tân hội trưởng đã được bầu lên từ tháng 9/2016.

Bạch Cúc

More Stories...