NGÀY CỰU CHIẾN BINH 2019 TẠI HOUSTON

Hôm thứ Hai 11/11/2019 là ngày Cựu chiến binh tại Hoa Kỳ (Veterans Day) để vinh danh các cựu chiến binh phục vụ cho quân đội Hoa Kỳ.
Hàng năm ngày cựu chiến binh được cử hành khắp nơi trên toàn nước Mỹ và tại các sứ quán ở ngoại quốc.
Các cựu chiến binh VNCH di tản qua Mỹ cũng tập họp tất cả các binh chủng của Quân lực VNCH, các cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền luôn có mặt các cựu chiến binh VNCH.
Ngày 11/11/2019 tại Houston cũng tổ chức ngày cựu chiến binh với sự tham dự của hội cao niên, dân, quân, học sinh và hội cựu chiến binh VNCH.
Bạch Cúc

Tin tức khác...