Ngân sách quốc gia thặng dư gấp đôi trong tháng 12 năm 2014

Ottawa: Theo bản tin của bộ tài chánh liên bang vừa phổ biến trong tháng 2 năm 2015, thì ngân sách quốc gia trong tháng 12 năm 2014 đã gia tăng gấp đôi so với tháng 12 của năm 2013 trước đó.

Trong tháng 12 năm 2104, số thặng dư ngân sách quốc gia ở mức 2.43 tỷ dollars, với số số tiền thuế thâu vào trong tháng 12 là 24.8 tỷ dollars, cao hơn tháng 12 năm trước đó 1 tỷ dollar.

Số thâm thủng ngân sách trong 9 tháng đầu của năm 2014 chỉ ở mức 902 triệu dollars, so với con số thâm thủng 2.19 tỷ dollars trong 9 tháng của năm 2013.

Sau những năm dài suy thoái, nền kinh tế Canada đã phát triển trở lại trong những tháng qua. Chính quyền liên bang đã dự trù sẽ cân bằng ngân sách quốc gia trong tài khóa năm 2015-2016.

Với sự suy giảm của giá dầu hiện nay, có thể gây những ảnh hưởng không tốt cho việc cân bằng ngân sách, và vì thế, ông tổng trưởng tài chánh liên bang Joe Oliver đã trì hoãn việc công bố bản ngân sách quốc gia trong năm nay: thay vì vào đầu tháng 3 như thông lệ, ngân sách liên bang sẽ được công bố sau tháng tư..

Năm nay cũng là năm quan trọng cho chính quyền liên bang, vì sẽ phải cho bầu lại hạ viện trong năm.

Tin tức khác...