Ngân hàng trung ương cho gia tăng mức lãi suất căn bản

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 24 tháng 10, ngân hàng trung ương Canada đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản từ 1.50 phần trăm lên 1.75 phần trăm.
Đây là mức lãi suất căn bản ở Canada cao nhất trong vòng 10 năm qua.
Đây cũng là lần gia tăng mức lãi suất căn bản lần đầu tiên, sau khi có một thỏa hiệp về tự do mậu dịch mới USCMA giữa Canada và Hoa Kỳ và Mễ Tây Cơ.
Theo bản nhận định của ngân hàng trung ương Canada thì với thỏa ước tự do mậu dịch mới, sẽ giúp làm giảm những bất ổn trong chính sách thương mại ở Bắc Mỹ, trong khi nền kinh tế ở Canada vẫn phát triển mạnh mẽ.
Nhận định chung của nhiều chuyên gia tài chánh thì mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ gia tăng lên đến mức từ 2.5 phần trăm cho đến 3.5 phần trăm trong tương lai.

Tin tức khác...