Ngân hàng trung ương Canada không thay đổi mức lãi suất, khuyến cáo về những chông gai trong những ngày sắp tới

Ottawa: Trong hôm thứ tư ngày 9 tháng chạp, ngân hàng trung ương Canada đã không thay đổi mức lãi suất căn bản vẫn ở mức 0.25 phần trăm.
Theo bản công bố của các thống đốc ngân hàng trung ương Canada thì tuy có những tin tốt về việc có thuốc chủng ngừa covid, nhưng vẫn không đủ giúp cho nền kinh tế Canada phát triển mạnh mẽ trở lại.
Trong khi đó mức lãi suất nợ nhà ở Canada tiếp tục sút giảm: mức lãi suất thả nổi của ngân hàng HSBC đã xuống còn ở mức 0.99 phần trăm và đây là mức lãi suất thấp chưa từng có ở Canada.
Với mức lãi suất nợ nhà thấp chưa từng thấy, đã giúp nền kỹ nghệ địa ốc ở Canada phát triển mạnh mẽ ngay trong thời đại dịch.
Cũng theo các tin tức loan báo thì mức lãi suất căn bản ở Canada sẽ còn giữ ở mức 0.25 phần trăm cho đến năm 2023?

Tin tức khác...