Ngân hàng trung ương Canada giữ nguyên mức lãi suất

Ottawa: Trong bản công bố hôm thứ tư ngày 20 tháng giêng, ngân hàng trung ương Canada đã giữ nguyên mức lãi suất ngân hàng là 0.5 phần trăm: mức lãi suất mà các ngân hàng ở Canada tính cho nhau, trong việc chuyển tiền từ ngân hàng này sang một ngân hàng khác.

Trong năm 2015 ngân hàng trung ương Canada đã cắt giảm mức lãi suất ngân hàng 2 lần, từ mức 1 phần trăm xuống còn 0.5 phần trăm.

Sự cắt giảm này cũng khiến cho trị giá của đồng loonie xuống giá nhiều so với đồng Mỹ kim.
Tại Hoa Kỳ, Qũy Dự Trữ Liên Bang đã cho gia tăng mức lãi suất căn bản lên từ khoảng 0.25 phần trăm đến 0.50 phần trăm. Đây là lần gia tăng mức lãi suất đầu tiên ở Mỹ trong vòng 10 năm qua.

Việc gia tăng này đã gây những sút giảm nặng nề trên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo nhận định của các chuyên gia tài chánh, thì Qũy Dự Trữ Liên Bang Mỹ sẽ không cho tăng mức lãi suất căn bản thêm nữa trong năm nay 2016?

Tin tức khác...