Ngân hàng thực phẩm từ thiện vẫn không nhận đủ quyên góp sau lễ hội Heritage.

Edmonton: Trong những ngày cuối tuần qua 4 và 5 tháng 8, có 345 ngàn người tham dự lễ hội Di Sản tổ chức tại thành phố Edmonton, nhưng số thực phẩm mà ngân hàng thực phẩm từ thiện ở thành phố Edmonton thu nhận, vẫn không đủ chi tiêu.
Năm ngoái số người tham dự lễ hội Di Sản ở thành phố Edmonton lên đến 370 ngàn người, là một con số kỷ lục. Số thực phẩm mà ngân hàng thực phẩm từ thiện Edmonton cũng chỉ ở mức 29 ngàn ký lô.
Năm nay còn tệ hơn năm ngoái: số thực phẩm mà ngân hàng thực phẩm từ thiện quyên góp được chỉ có 22 ngàn ký lô,trong khi chỉ tiêu là 50 ngàn ký lô.
Theo người phát ngôn viên của ngân hàng thực phẩm từ thiện Edmonton, thì cuộc quyên góp nhân ngày lễ hội Di Sản hàng năm,là cuộc quyên góp chính và lớn nhất giúp cho ngân hàng này có khả năng giúp đỡ những người nghèo trong thành phố.
Ngân hàng thực phẩm từ thiện này trợ giúp cho 22 ngàn người hàng tháng

Tin tức khác...