Ngân hàng Royal kiếm được số lợi nhuận kỷ lục

Toronto: Theo những loan báo phổ biến trong hôm thứ tư ngày 28 tháng 11, ngân hàng Royal, ngân hàng lớn nhất Canada và cũng là ngân hàng Canada đầu tiên công bố số lợi nhuận trong tài khóa 3 tháng qua.
Theo bản công bố này thì trong ba tháng qua tính đến cuối tháng 10 năm nay 2018, ngân hàng Royal đã có số lợi nhuận là 3.25 tỷ dollars, và giúp số lợi nhuận kiếm được trong vòng 12 tháng lên d8ến một kỷ lục là 12.4 tỷ dollars.
Với sự gia tăng của mức lãi suất và những cắt giảm mức thuế ở Hoa Kỳ, đã giúp ngân hàng Royal với nhiều chi nhánh ở Mỹ, có một số lợi nhuận kỷ lục.
Giá cổ phiếu của ngân hàng Royal cũng như những ngân hàng lớn ở Canada, đã gia tăng trên thị trường chứng khoán Toronto trong hôm thứ tư ngày 28 tháng 11.

Tin tức khác...