Ngân hàng Royal cắt giảm lãi suất nợ nhà

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 16 tháng giêng, ngân hàng Royal, ngân hàng lớn nhất Canada đã cho cắt giảm mức lãi suất nợ nhà 5 năm cố định, từ mức 3.89 phần trăm xuống còn 3.74 phần trăm.
Theo nhận xét của những chuyên gia tài chánh thì 5 đại ngân hàng còn lại của Canada sẽ phải theo gót cắt giảm mức lãi suất nợ nhà cho khách hàng.
6 đại ngân hàng của Canada theo thứ tự từ lớn đến nhỏ là ngân hàng Royal, Toronto Dominion, Bank of Nova Scotia, Bank of Montreal, Bank of Commerce và National Bank.
Cũng theo các chuyên gia ngân hàng thì hiện có những cạnh tranh trong việc cho mượn nợ nhà của các công ty tài chánh tư nhân, đã khiến các ngân hàng lớn phải giảm mức lãi suất để thu hút thêm khách hàng.

Tin tức khác...