Ngân hàng CIBC tìm cách bành trướng sang Hoa Kỳ.

Vancouver: Tuyên bố tron cuộc họp thường niên của các cổ đông, trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 4 tại thành phố Vancouver, ông Victor Dodig, chủ tịch điều hành của ngân hàng CIBC cho biết là tuy trị giá của đồng Gia kim xuống thấp, nhưng ngân hàng CIBC vẫn tiếp tục tìm những cơ hội bành trướng qua Hoa Kỳ.

Theo ông chủ tịch ngân hàng CIBC thì ngân hàng này biết là những khách hàng thương mại đã phát triển sang Mỹ, và ngân hàng CIBC cũng muốn bành trướng theo, để tiếp tục giữ khách hàng.

Trong năm ngoái 2015, ngân hàng CIBC đã bán hết số cổ phiếu của công ty đầu tư the American Century Investment,  mà ngân hàng này đã có, với giá 1 tỷ Mỹ kim.

Cũng theo ông chủ tịch Dodig thì với số tiền 1 tỷ vừa bán cổ phiếu, ngân hàng CIBC sẽ có thêm khả năng tài chánh bành trướng sang Hoa Kỳ.

Ngân hàng CIBC là ngân hàng lớn hàng thứ 5, trong 5 đại ngân hàng của Canada. Đó là các ngân hàng theo thứ tự từ cao xuống thấp : ngân hàng Royal, ngân hàng Toronto Dominion, ngân hàng Nova Scotia, ngân hàng Montreal và CIBC.

Tin tức khác...