Nếu có bảo hiểm thuốc , sẽ tiết kiệm công quỹ hàng tỷ dollars cho Canada.

Ottawa: Theo bản khảo cứu của tổ chức y tế thế giới, the World Health Organization (WHO), vừa phổ biến hôm thứ hai ngày 27 tháng hai, thì  bảo hiểm thuốc cho công chúng sẽ  giúp làm gia tăng việc bảo vệ sức khỏe cho cư dân Canada.

Theo bản khảo cứu này  thì với  giá các loại thuốc  quá cao, như các loại chữa bệnh áp huyết cao, tiểu đường,v.v., đã ngăn cản nhiều người không có khả năng tài chánh mua và đã  khiến bệnh ngày một nặng hơn.

Theo tổ chức WHO thì những loại thuốc căn bản, chính quyền  nên cung cấp cho mọi ngừoi khi họ cần. Những loại thuốc căn bản mà tổ chức WHO đề cập đến gồm cả insulin, trụ sinh và thuốc  ngừa thai.

Cũng theo tổ chức Y Tế Thế Giới  thì có đến 110 quốc gia trên thế giới, nhưng không có Canada, đã có danh sách những loại thuốc căn bản cung cấp cho cư dân miễn phí.

Bác sĩ Nav Persaud của bệnh viện St Michael’s của thành phố Toronto cho biết, các bác sĩ trong bệnh viện, đã thiết lập một danh sách  gồm 125 loại thuốc căn bản cần thiết, nhưng chương trình bảo hiểm thuốc men đại chúng chưa được áp dụng ở Canada

Cũng theo những ước tính thì khoảng 3 triệu người Canada bị bệnh, nhưng không có tiền mua thuốc.

Theo giáo sư Steven Morgan của phân khoa y tế công cộng của trường đại học B.C. thì nếu chương trình bảo hiểm dược phẩm  đại chúng được chấp thuận, sẽ làm tốn kém cho chính quyền liên bang một năm khoảng 1.23 tỷ dollars, nhưng tiết kiệm cho những cư dân khoảng 4.27 tỷ dollars.

Tin tức khác...