Nền kỹ nghệ nông nghiệp Canada sẽ phát triển mạnh nhờ hiệp ước hợp tác liên Thái Bình Dương.

Ottawa: Hiệp hội những nông gia Canada, CAFTA, đã cho biết là với thỏa ước hợp tác mậu dịch liên Thái Bình Dương vừa ký kết, sẽ giúp cho sự phát triển của nền kỹ nghệ nông nghiệp ở Canada.
Theo Brian Innes, chủ tịch hiệp hội CAFTA thì thỏa ước hợp tác mậu dịch với các quốc gia vùng Á Châu- Thái Bình Dương sẽ tạo những cơ hội giúp các nông gia Canada bán thêm được những nông phẩm ra nước ngoài, có lợi thế hơn nông gia của các quốc gia không phải là thành viên, nhất là những nông gia Hoa Kỳ.
Cũng theo ông Brian Innes thì số nông phẩm mà Canada xuất cảng hàng năm lên đến 58 tỷ dollars và với thỏa ước CPTPP vừa ký kết, số thương vụ hàng năm có thể gia tăng thêm 2 tỷ dollars.

Tin tức khác...