Nền kỹ nghệ địa ốc thành phố Toronto trên đà tiến triển

Toronto: Dường như gió đã đổi chiều trong nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng thủ phủ Toronto?
Theo những công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto phổ biến hôm thứ tư ngày 5 tháng 6, thì có những hy vọng là nền kỹ nghệ địa ốc ở thành phố này đang trên đà tiến triển trở lại.
Theo bản công bố của hội đồng địa ốc thành phố Toronto thì trong tháng 5 vừa qua, số nhà bán được ở thành phố Toronto gần 10 ngàn căn, gia tăng 18.9 phần trăm so với số nhà bán được trong tháng 5 năm ngoái 2018. Tưởng cũng nên nói thêm là số nhà bán được trong tháng 5 năm 2018 tại thành phố Toronto là số nhà bán được thấp nhất trong vòng 15 năm qua.
Giá một căn nhà trung bình ở vùng thủ phủ Toronto trong tháng 5 năm nay là $838,540, gia tăng 3.6 phần trăm trong vòng 1 năm.

Tin tức khác...