Nền kỹ nghệ địa ốc ở Toronto suy giảm trầm trọng?

Toronto: Theo  ông John Pasalis, chủ tịch công ty  địa ốc  Realoshophy.com thì giá nhà tring bình ở  vùng thủ phủ Toronto trong tháng 6 đã sút giảm 100 ngàn dollars, sau khi giá nhà đã tăng cuồng nhiệt vào những tháng đầu năm nay.

Theo nhận định của ông Pasalis thì  nền kỹ nghệ địa ốc ở vùng đại thủ phủ Toronto đã quẹo gắt sau khi chính quyền tỉnh bang Ontario đề ra 16 biện pháp nhằm cản bớt sự gia tăng của giá nhà.

Giá nhà trung bình ở vùng thủ phủ Toronto đã lên đến mức cao nhất vào tháng 4 năm nay 2017, và ở giá $920,791 trước khi sút giảm.

Vào thứ năm tuần này, hội đồng địa ốc thành phố Toronto sẽ cho công bố những dữ kiện về việc mua bán nhà ở vùng thủ phủ trong tháng 6, và người ta tiên đoán là giá nhà trong tháng 6 sẽ gia tăng khoảng 5 phần trăm so với giá nhà trong tháng 6 năm ngoái, nhưng sẽ giảm từ 12 phần trăm cho đến 15 phần trăm so với giá nhà trong tháng tư.

Tin tức khác...