Mùa hè đến là mùa của hàng trăm công trình xây cất ở thành phố Toronto.

Toronto: Mùa hè sắp đến và cũng là mùa bận rộn ở thành phố Toronto, mùa của những công trình sửa sang đường xá, xây cất cầu cống, và sẽ khiến nạn kẹt xe ở vùng thủ phủ Toronto thêm trầm trọng.
Trong hôm thứ tư ngày 9 tháng 5, nghị viên Jaye Robinson, chủ tịch ủy ban xây cất và công chánh của thành phố Toronto đã cho công bố danh sách những công trình xây cất trong thành phố trong mùa hè năm nay.
Thành phố Toronto dự trù sẽ có trên 200 công trình xây cất với kinh phí 720 triệu dollars.
Trong số 200 công trình này có 60 công trình lớn để sửa sang đường xá, cầu cống và hệ thống dẫn nước và thải nước.
Theo bà nghị viên Robinson thì mùa hè năm nay là năm bận rộn nhất cho việc tu sửa và theo bà nghị viên thì đây là một chuyện cần thiết, để duy trì thành phố Toronto là một trong những thành phố hàng đầu thế giới.

Tin tức khác...