Mùa đông tới sớm giúp các trại trượt tuyết làm ăn khấm khá.

Montreal: Tính đến những ngày cuối tuần 16 tháng 11, có 7 trại trượt tuyết mùa đông đã mở cửa đón khách ở tỉnh bang Quebec, vì mùa đông tới sớm.
Những trận bão tuyết đến sớm đã giúp cho các trại trượt tuyết này, đủ tuyết để mở cửa khai trương cho mùa trượt tuyết năm nay.
Trại trượt tuyết Sommet Saintg Sauveur là trại trượt tuyết đầu tiên mở cửa ở tỉnh bang Quebec trong mùa đông năm nay và đã mở cửa vào ngày 8 tháng 11.

Tin tức khác...