Mua cần sa trên mạng

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 15 tháng 10, thì bắt đầu từ tuần lễ sau, những cư dân ở tỉnh bang Ontario có thể mua cần sa trên mạng, từ các tiệm online được điều hành bởi chính quyền tỉnh bang Ontario.

Những người mua cần sa trên mạng ở tỉnh bang Ontario, sẽ phải trả thêm 5 dollars tiền giao hàng của bưu điện Canada, vì cơ quan bưu điện sẽ lãnh nhiệm vụ giao hàng đến tận nhà cho những người mua ở tỉnh bang Ontario.

Những tiệm bán cần sa trên mạng của chính quyền tỉnh bang Ontario có tên là the Ontario Cannabis Store (OCS) đã mở những cuộc huấn luyện các nhân viên trong những ngày qua.

Những người mua sẽ phải ghi tên tuổi, để chắc chắn là họ trên 19 tuổi trước khi được phép mua cần sa trên mạng.

Công ty bán cần sa trên mạng của chính quyền tỉnh bang Ontario sẽ bán ra khởi đầu khoảng 70 loại cần sa khác nhau và sẽ gia tăng lên đến 150 loại trong vòng những tháng sắp tới.

Tin tức khác...