Mùa bắt tôm hùm bắt đầu trễ

Gaspé, Quebec: Theo như thường lệ mùa bắt tôm hùm ở vùng biển Gaspé, tỉnh bang Quebec bắt đầu vào ngày thứ năm 26 tháng 4.
Trong ngày thứ năm vừa qua, một loạt những tàu bắt tôm hùm ra khơi, đã bị kẹt không di chuyển được vì băng vẫn còn đóng đầy trên dòng sống Grande Rivìere.
Những tàu đánh tôm đã phải quay vào hải cảng chờ cho khi băng đá tan hết.
Theo ngư phủ David Henry Huard thì băng đá đóng đầy trên sông khiến chiếc tàu của ông không thể di chuyển được.
Bộ ngư nghiệp liên bang đã cho dời ngày bắt tôm hùm ở vùng Gaspé bắt đầu từ ngày thứ ba 1 tháng 5, và kéo dài trễ hơn 4 ngày so với thời gian thường lệ.
Tưởng cũng nên nói thêm là tùy theo những nghiên cứu của các nhà khoa học, bộ ngư nghiệp đã ấn định thời gian mà ngư phủ ở mỗi vùng biển được ra khơi bắt tôm hùm hàng năm.
Nghề ngư phủ bắt tôm hùm ở Canada hiện nay là nghề kiếm tiền bạc triệu mà các ngư phủ chỉ làm một vài tháng trong một năm.

Tin tức khác...