Một thượng nghị sĩ Hoa Kỳ qua Canada chữa bệnh.

Toronto: Theo những nguồn tin báo chí phổ biến hôm thứ hai ngày 14 tháng giêng, thì ông Rand Paul, thượng nghị sĩ tiểu bang Kentucky của Hoa Kỳ sẽ qua Canada chữa bệnh.
Cũng theo những tin tức thì thượng nghị sĩ Paul sẽ được giải phẩu bệnh ruột lòi ( hernia) ở bệnh viện Shouldice Hernia ở vùng Thornhill, trong đại thủ phủ Toronto.
Thượng nghị sĩ Rand Paul, nguyên là một bác sĩ chuyên khoa mắt, đã từng lên tiếng chỉ trích hệ thống bảo hiểm sức khỏe đại chúng của Canada là một hệ thống “nô lệ”, và nay lại qua xin chữa bệnh!
Cũng theo những nguồn tin báo chí thì chi phí mà ông thượng nghị sĩ Paul phải trả cho cuộc giải phẩu là từ $4,000 cho đến $8,000.

Tin tức khác...