Một tay găng tơ gốc Việt bị tù10 năm rưỡi

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, một tay găng tơ gốc Việt ở thành phố Calgary bị tòa án tuyên phạt 10 năm rưỡi tù.
Nghi can Trọng Nguyễn đã bị bắt giữ và ngồi tù hơn 2 năm rưỡi qua, ngoài ra còn thời gian bị quản thúc tại gia mà thời gian tổng cộng là 7 năm cho bên bị cáo sẽ chỉ phải ngồi tù thêm 3 năm rưỡi trước khi được trả tự do.
Theo bản cáo trạng thì bị cáo Trọng Nguyễn đã âm mưu giết một tay găng tơ khác ở băng đảng thù địch là (Fat) Vinh Trương vào tháng 9 năm 2012.
Tuy nhiên cảnh sát được báo tin và đã phá vỡ âm mưu giết người dự định ở một nghĩa địa trong thành phố.
Trọng Nguyễn thuộc băng đảng Fresh of the Boat (FOB) trong khi Vinh Trương thuộc băng đảng thù địch FK (FOB Killers).

Tin tức khác...