Một tân trung sĩ cảnh sát người Mỹ gốc Việt ở Texas

Port Arthur, Texas: Trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 10, sở cảnh sát thành phố Port Arthur đã vinh thăng cấp bậc trung sĩ cho hai cảnh sát viên.
Một trong hai cảnh sát viên vừa được thăng chức là một cảnh sát viên gốc Việt, trong khi người kia là một nữ cảnh sát.
Hai tân trung sĩ của sở cảnh sát thành phố Port Arthur, tiểu bang Texas là ông Terry Trần và bà Shelby Harper.
Cả hai người này đều sinh quán ở thành phố Port Arthur.
Cảnh sát Terry Trần đã gia nhập sở cảnh sát thành phố Port Arthur được 8 năm.
Trong buổi lễ vinh thăng, tân trung sĩ Trần nói là ông ta nghĩ là trong vai trò một cảnh sát, ông ta đã làm được nhữn tiến bộ ít nhất là trong cộng đồng người Việt.
Trung sĩ Trần cũng nói là có nhiều người Á Châu gồm cả người Việt trong thành phố, đã không nói tiếng Anh giỏi và sợ không muốn liên lạc với cảnh sát.
Trung sĩ Trần nói thêm là vai trò của ông trong những năm qua trong sở cảnh sát như là liên lạc viên giữa những người Việt với sở cảnh sát.
Ông cũng đóng vai trò liên lạc với cộng đồng của những người Á Châu khác trong thành phố.

Tin tức khác...