Một phần của chính quyền Mỹ tạm đóng cửa

Hoa Thịnh Đốn: Một phần của chính quyền Mỹ tạm đóng cửa vào hôm thứ bảy 22 tháng 12, sau khi thượng viện Hoa Kỳ đã không thông qua dự thảo ngân sách tạm chi cho chính quyền Hoa Kỳ cộng thêm 5 tỷ dollar chi phí để xây tường ngăn di dân lậu.
Dự thảo này đã được thông qua ở hạ viện Hoa Kỳ.
Đây là lần thứ ba trong năm nay 2018 mà chính quyền Mỹ đã phải tạm đóng cửa vì những bất đồng giữa ông Trump và quốc hội Mỹ.
Việc một phần chính quyền tạm đóng cửa không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt của người dân Mỹ: bưu điện vẫn hoạt động trong những ngày cận kề ngày Giáng Sinh. Các cơ quan an ninh về giao thông và hàng không vẫn hoạt động và như thế người ta vẫn có thể sử dụng đường hàng không.
Những nhân viên công chức được xem là những người cần thiết vẫn làm việc như nhân viên an ninh biên giới, nhưng họ sẽ chỉ được trả lương sau khi bộ máy chính quyền hoạt động trở lại.

Tin tức khác...