Một người Việt từ Cần Thơ ..đi lạc qua mãi đến Ấn Độ, trong thời đại dịch

Guwahati, Ấn Độ: Nhờ vào lá cờ, một người Việt không biết nguyên do nào, đi lạc tuốt sang đến bên Ấn Độ cả tháng qua, cuối cùng mới được nhận diện.
Theo các viên chức ở tỉnh Mizoram, Ấn Độ thì một người đàn ông Việt có tên là Năng, đã bị kẹt trong tỉnh này một tháng qua, kể từ khi chính quyền Ấn Độ cho lệnh phong tỏa.
Người ta thấy ông Năng vào ngày 28 tháng 3, khi ông ta đi vào làng Thekte ở gần biên giới giữa Ần Độ và Myanmar, nhưng các giới chức trong làng đã không cho ông vào.
Ông Năng tiếp tục lang thang trong tỉnh, từ nơi này qua nơi khác, người ta cho ông ta thực phẩm nhưng không cho ông tạm trú. Ông Năng đã phải sống lang thang ngủ đường ngủ chợ.
Vì ngôn ngữ bất đồng và ông Năng lại không biết nói tiếng bản xứ, cho đến người ta phải dùng những lá cờ để xem ông ta nhận lá cờ nào.
Nhờ vào việc nhận diện lá cờ, các giới chức trong tỉnh đã liên lạc vói một nhân viên tòa đại sứ Ấn ở Việt Nam, và qua điện thoại người ta mới biết nguồn gốc của ông này.
Ông Năng là người Cần Thơ, và tòa đại sứ Việt Nam đã nhận lo lắng cho ông này trở lại Việt Nam.
Một điều người ta vẫn chưa biết là nguyên do nào khiến ông Năng lưu lạc từ Cần Thơ đến Ấn Độ trong thời kỳ có đại dịch COVID-19?
Con đường bộ đi từ Việt Nam qua Ấn Độ sẽ phải trải qua các quốc gia Lào, Thái Lan và Myanmar ( tên cũ là Miến Điện)

Tin tức khác...