Một năm sau ngày cần sa được lưu hành ở Canada, số người hút ở tỉnh bang Ontario gia tăng.

Toronto: Theo bản thống kê của Trung tâm cai nghiện và tâm thần Canada, CAMH, thì một năm sau ngày chính quyền liên bang cho hợp thức hóa việc dùng cần sa ở Canada, thì số những người hút cần sa ở Canada đã gia tăng.
Cũng theo bản thống kê của trung tâm cai nghiện thì số người gia tăng cao ở là những người trẻ tuổi thuộc thế hệ millennials và những người trên 50 tuổi.
Số người sử dụng cần sa ở Canada gia tăng 15.7 phần trăm trong năm 2016 và lên đến19.4 phần trăm trong năm 2017, tương đương với khoảng 2 triệu người Canadians.

Tin tức khác...