Một làn sóng những người tỵ nạn khác đang trên đường vượt biên giới Hoa Kỳ, xin tỵ nạn ở Canada.

Ottawa: Theo những nguồn tin nội bộ chính quyền liên bang Canada vừa tiết lộ trong hôm thứ ba ngày 12 tháng 9,  thì cơ quan  an ninh biên giới CBSA sẽ phải đối phó  một làn sóng hàng trăm  ngàn ngừoi trên đường vượt biên giới qua Canada xin tỵ nạn.

Theo những nguồn tin có thẩm quyền chính quyền tổng thống Trump đang dự  định chấm dứt tình trạng tạm dung ( temporary protection status(TPS)) cho hàng chục ngàn người tỵ nạn từ các xứ El Salvador, Haiti, Nicaragua, Hondura và Syria.

Tổng cộng hiện có 320 ngàn người ở các quốc gia vừa kể, đang sống trong tình trạng tạm dung ở Mỹ.

Nếu tổng thống Trump cho chấm dứt tình trạng tạm dung này, hàng trăm ngàn người sẽ kéo nhau đến biên giới qua Canada, xin tỵ nạn.

Chương trình tạm dung TPS dành cho những người ngoại quốc đang ở Mỹ, có quyền ở lại xứ này, nếu tình hình ở nơi quê hương của những người này đang ở trong tình trạng bất ổn vì chính trị, vì thiên tai, vì những bệnh dịch..v.v.

Theo nhận định của cơ quan an ninh biên giới Canada (CBSA) thì chính quyền tổng thống Trump có thể hủ bỏ tình trạng tạm dung cho những di dân ngừoi Haiti, El Salvador, Nicaragua và Hondura?

 

 

More Stories...