Một học sinh có quyền mang chó đến trường

Quebec city: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 8 tháng 2, em học sinh Thomas Labonté và gia đình đã thắng kiện tại tòa án, và được quyền mang chó “trị liệu” khi đến trường tại thành phố Quebec.
Trước đó, trường học mà em Labonté đi học đã không cho em này mang chó đến trường, vì những học sinh khác bị dị ứng với lông chó.
Gia đình em này đã kiện hội đồng giáo dục ở Quebec, the Commision Scolaire de la Capitale ra tòa, lấy lý do là em Labonté bị bệnh tự kỷ và cần mang chó trị liệu theo.
Dựa theo phán quyết của tòa án, em Labonté được quyền mang theo con chó trị liệu tên là Mika đi học, nhưng phải đổi qua trường học khác, nơi những học sinh không bị dị ứng với chó.

Tin tức khác...