Một hài nhi ở Mỹ mới có 6 tuần tuổi, chết vì COVID-19

Hartford, Connecticut: Trong hôm thứ sáu ngày 3 tháng 4, ông Ned Lamont thống đốc của tiểu bang Connecticut, Hoa Kỳ cho biết là một hài nhi ở tiểu bang này mới có 6 tuần tuổi, đã chết vì nhiễm COVID-19 và đây là nạn nhân trẻ tuổi nhất thế giới của COVID-19.
Hài nhi 6 tuần tuổi đã được đưa đến phòng cấp cứu bệnh viện thành phố Hartford trong tuần trước. Hài nhi ở trong tình trạng hôn mê và đã qua đời sau đó.
Những thử nghiệm mới đây cho thấy hài nhi chết vì nhiễm coronavirus

Tin tức khác...