Một đám cưới bị hủy bỏ vì khách mời không chịu trả tiền chi phí $1,500 một đầu người.

Toronto, Ontario: Một cô dâu “hụt” đã đăng nhưng lời giận dữ của cô ta trên mạng internet mới đây và nói là đám cưới “trong mộng”của cô đã bị hủy bỏ vì sự keo kiệt của những khách được mời.
Cô dâu hụt này chỉ nói tên của mình là Susan cho biết là trước khi làm đám cưới, cô ta đã đi hỏi thầy bói và được người thầy bói này cho biết là đám cưới trong mộng của cô nên tổ chức ở đảo Aruba.
Cô này dự tính một đám cưới ở Aruba với chi phí dự trù là $60,000 trong khi cô ta chỉ có $15,000.
Cô này gửi thư cho 30 người bạn và thân nhân, mời họ tham dự lễ cưới với điều kiện họ phải đóng mỗi người $1,500 cho đủ số tiền thiếu là $45,000.
Cô Susan đã viết thư gửi cho những người có thể là khách mời và viết là ” cô ta đã hy sinh quá nhiều cho đám cưới và chỉ xin mỗi người phụ thêm một số tiền.. nhỏ là $1,500.
Chỉ có 8 người khách viết thư trả lời đồng ý và gửi kèm theo ngân phiếu.
Cô phù dâu cho biết sẽ bỏ ra $5,000 trong khi họ nhà trai cũng bỏ thêm.. $3,000.
Cô Susan cũng ca bài con cá sống vì .. nước trên mạng qua cũy GoFund Me nhưng chỉ nhận thêm $250.
Không đủ tiền, cô này phải hủy bỏ lễ cưới và sau đó người hôn phu của cô cũng ca bài tạm biệt, sau khi anh ta đề nghị hai người đến làm một lễ cưới rẻ tiền ở Las Vegas, thì cô này không chịu vì cô nói là cô ta không có keo kiệt như thế!
Tuy chia tay với người bạn trai, và tuy chưa làm lễ cưới, nhưng cô này cũng đã có một đứa con trai với người cựu hôn phu này!
Theo nhận định thì xin 30 người một số tiền lớn, mà có đến 8 người đồng ý cho, thì là một tỷ lệ khá, không đến nỗi quá tệ!

Tin tức khác...