Một cựu nhân viên sở Thông Hành Canada bị buộc tội trợ giúp việc làm thông hành giả.

Toronto: Trong phiên tòa thượng thẩm diễn ra trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 5 tại thành phố Toronto, thẩm phán Ian MacDonnell đã xác nhận tội trạng của nghi can Alien Zeitoune, về tội trợ giúp kẻ gian làm thông hành giả.
Nghi can Zeitoune làm việc 24 năm trong cơ quan cung cấp thông hành Canada tại North York, trong vùng thủ phủ Toronto.
Nghi can này đã được đề bạt giữ chức vụ, kiểm soát và chuẩn y cho những đơn xin thẻ thông hành.
Lợi dụng chức vị này, theo bản cáo trạng, nghi can Zeitoune đã thông qua 24 thông hành giả, trong thời gian từ ngày 6 tháng 6 năm 2012 cho đến ngày 31 tháng giêng năm 2013.
Nghi can Zeitoune đã trợ giúp kẻ gian là ông Moshe Gur trong việc cấp thông hành giả cho nhiều người, mà ông Gur này đã nhận $15,000 từ những kẻ muốn có thông hành giả Canada.
Nghi can Zeitoune sẽ bị tuyên án trong một phiên tòa kế tiếp.

Tin tức khác...