Một ân nhân của những người Việt tỵ nạn vừa mới qua đời

Hamilton, Ontario: Cờ trước tòa thị chính thành phố Hamiton, đã treo rũ, để tưởng niệm một cựu nghị viên thành phố vừa mới qua đời.
Ông John Smith, cựu nghị viên thành phố Hamilton và cựu dân biểu tỉnh bang Ontario đã qua đời hôm 6 tháng 12 tại bệnh viện thành phố, hưởng thọ 82 tuổi.
Ông Smith là nghị viên khu 7 của thành phố Hamilton trong những năm 1960s.
Năm 1967 ông đắc cử dân biểu tỉnh bang Ontario và là dân biểu tỉnh bang 10 năm, trước khi trở lại chức nghị viên thành phố.
Trong những năm cuối của thập kỷ 1970s, ông Smith đã thành lập một tổ chức từ thiện lấy tên là the Mountain Fund giúp những thuyền nhân người Việt.
Trong vòng 14 năm, qua quỹ the Mountain Fund, ông Smith đã giúp cho hàng trăm thuyền nhân người Việt được nhận vào Canada.

Tin tức khác...