Montréal xem xét cấm chai plastic đựng nước trong các tòa nhà thành phố

Hiện các túi plastic đã bị cấm tại Montréal, Tòa thị chính thành phố đang cứu xét cấm các loại plastic khác.

Tuần này, đảng đối lập Ensemble Montréal đệ trình một kiến nghị cấm bán các chai nước nửa lít trong các sự kiện của thành phố và tại các tòa nhà của thành phố.

Hội đồng viên thành phố Francesco Miele nói: “Chúng tôi muốn Montréal trở thành một khuôn mẫu”. Đề nghị không áp dụng với các chai nước sử dụng trong tình hình khẩn cấp.

Không đề cập nhiều chi tiết, chính quyền thành phố xác nhận thành phố đang xem xét vấn đề, và thậm chí có thể đi xa hơn những gì đảng đối lập đề nghị.

Thành phố đang xem xét phát triển một chính sách rộng lớn hơn. Các ống hút plastic có thể là một trong những hạng mục được xem xét. Tuần trước, Vancouver đã cấm ống hút plastic.

Cựu thị trưởng Denis Coderre cũng từng nêu ý tưởng cấm các chai plastic trong năm 2016 nhưng không đưa ra một kế hoạch hay thời gian chắc chắn.

Đảng đối lập cho biết hơn 700 triệu chai plastic được đưa đến các bãi rác tại Québec mỗi năm.

Từ đầu năm nay Thành phố đã có luật cấm sử dụng túi plastic nhưng các cửa tiệm được cho thời gian 6 tháng để chuẩn bị và luật sẽ được thực thi kể từ ngày 5/6 –  Ngày Môi trường thế giới. Những ai vi phạm sẽ bị phạt.

Tin tức khác...