Mèo trở lại nhà sau 12 năm đi lạc

Edmonton, Alberta ( CBC , Jan 9, 2016): Con mèo Oscar the tomcat đã trở về nhà chủ của nó tại Morinville, tỉnh bang Alberta, sau 12 năm đi lạc.

Người ta thấy con mèo gầy xác xơ đi lang thang trên đường phố trong thị trấn Morinville, nên có người bắt giao cho y viện thú y Morinville, những ngày trước ngày Gíang Sinh. Khi các nhân viên thú y, săn sóc con mèo bị bỏ đói này, họ mới thấy số hiệu gắn trên tai con mèo này, và mới biết là con mèo này đã từng được chủ nhân mang đến y việbn này săn sóc trước đây.

Nhờ thế họ tìm ra chủ con mèo này, và người chủ cũng ngỡ ngàng khi biết tin, vì đã nhiều năm qua, họ đã quên khuấy con mèo này.

More Stories...