Mầm mống gây bệnh ung thư có trong french fries và potato chips?

Ottawa: Kết quả của một cuộc khảo cứu mới được công bố hôm thứ sáu ngày 8 tháng 3, cho thấy là những loại thực phẩm như french fries, và potato chips có thể có những mầm mống gây bệnh ung thư.
Cuộc khảo cứu do nhiều nhóm khảo cứu y khoa quốc tế, được dẫn đầu bởi tổ chức khảo cứu ung thư thế giới, the Molecualr Mechanism and Biomakers Group. (IARC)
Kết quả bản tường trình cũng được đăng tải trên tạp chí y khoa Genome Reseacrh.

Theo bản tường trình thì khoai tây chiên ở nhiệt độ cao và dùng dầu chiên công nghệ, cũng như những bao khoai tây chiên ,potato chip , cũng giống như là hút thuốc, có chất hóa học acrylamide và sẽ biến hóa thành glycidamide khi vào cơ thể, và chất này cũng tìm thấy cho chất carcinogenic, chất gây ung thư trong thú vật.
Theo bộ y tế Canada thì chất acrylamide là chất sinh ra từ một số thực phẩm, khi người ta nấu những loại thực phẩm này ở nhiệt độ cao và trong một thời gian lâu.
Chất acrylamide thấy nhiều nhất trong những loại khoai tây chiên, và cũng có một ít ở trong những loại thực phẩm khác như cookies, breakfast cereals, bánh mì.
Các nhà khảo cứu của tổ chức khảo cứu ung thư IARC đã tìm thấy trong chất glycidamide, 30 phần trăm những mầm ung thư ( mutational signatures) của 1,600 loại ung thư khác nhau ở gan, thận, ống mật, ruột già, và các loại bệnh ung thư phổi, cổ và gan.

Tin tức khác...