Lưu lượng giao thông tăng, Vancouver kiểm soát vi phạm đậu xe gắt hơn

Các hạn chế COVID-19 có thể được nới lỏng ở Vancouver, nhưng Thành phố cảnh báo rằng việc thực thi kiểm soát việc đậu xe trên đường phố đang gia tăng.

Thành phố nhắc nhở những người lái xe rằng việc thực thi sẽ tăng lên để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi khi lưu lượng giao thông và nhu cầu về không gian lề đường tiếp tục tăng.

Trước đó, vào ngày 30 Tháng 3, Thành phố đã tạm thời nới lỏng việc thực thi kiểm soát nơi đậu xe và yêu cầu mọi người hợp tác bằng cách tránh đỗ xe trên đường phố. Tuy nhiên, nhiều người đã tận dụng các quy tắc thoải mái, khiến cho việc đỗ xe không có sẵn cho người khác. Khi nhiều người trở lại làm việc và tiếp cận các doanh nghiệp, Thành phố lưu ý rằng tất cả các làn đường ưu tiên vận chuyển cần phải rõ ràng khi có hiệu lực để bảo đảm sự di chuyển của xe buýt an toàn và hiệu quả.

Dân chúng sẽ bắt đầu thấy sự xuất hiện của nhiều nhân viên chấp pháp Thành phố (City Bylaw Officers) hơn trên đường phố. Họ tuần tra bằng đi bộ, bằng xe đạp và trên các phương tiện để giữ cho Vancouver an toàn và đường phố hoạt động.

Bạn nên thận trọng đừng đậu xe chỗ cấm, đừng đậu quá giờ hoặc ngoài giờ ấn định để tránh bị phạt và có thể xe của bạn còn bị kéo đi giam nữa.

Tin tức khác...