Lương của bà tòa Judy lên đến 47 triệu Mỹ kim một năm

New York: Người tài tử trên các đài truyền hình, được trả lương cao nhất là bà Judith Sheindin, xuất hiện trong các chương trình Judge Judy.
Bà Sheidin đã được trả lương 45 triệu Mỹ kim một năm vào năm 2010 và số lương này gia tăng lên đến 47 triệu Mỹ kim vào năm ngoái 2017.
Bà Sheidin chỉ làm việc 52 ngày trong một năm và với số lương 47 triệu Mỹ kim,bà đã kiếm được 900 ngàn Mỹ kim cho một ngày làm việc.
Trước khi xuất hiện làm quan tòa giả trên các chương trình ti vi, bà Sheidin năm nay 75 tuổi, đã là quan tòa thật. Bà tốt nghiệp luật khoa của trường đại học New York, và đã là quan tòa của thành phố New York từ năm 1982.

Tin tức khác...