Lên xe lửa GO và xe lửa ra phi trường Pearson không cần xuất trình chứng nhận chủng ngừa covid.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 10, công ty chuyên chở Metrolinx ở Toronto cho biết là công ty này sẽ không kiểm soát xem hành khách có chủng ngừa covid hay chưa, trước khi lên những chuyến xe lửa GO hay những chuyến xe lửa đi từ trạm Union Station đến phi trường Toronto.
Theo ông James Wattie, phát ngôn viên của công ty Metrolinx thì hành khách lên xe lửa bằng hàng chục cửa và rất khó khăn cho nhân viên của công ty này hỏi chứng nhận chủng ngừa, nhất là không có thời gian để kiểm soát hàng trăm người cùng một lúc.
Hệ thống xe lửa GO có đến 14 đường xe lửa khác nhau, và tụ về trạm chính Union Station.
Trước đó chính quyền liên bang đã công bố việc yêu cầu các công ty xe lửa, chỉ cho hành khách đã chủng ngừa covid lên xe.
Tuy nhiên công ty xe lửa VIA Rail và đường xe lửa Rocky Mountaineer sẽ buộc tất cả hành khách phải chủng ngừa covid hoàn toàn , bắt đầu từ ngày 30 tháng 10 sắp đến.

Tin tức khác...