Lên voi xuống chó: cuộc đời của ông cựu chủ tịch công ty Nissan

Hồng Kông: Một tuần trước ông Carlos Ghosn, là chủ tịch công ty làm xe hơi Nissan, và là một trong những người có quyền lực nhất trong ngành kỹ nghệ xe hơi, và ngày thứ sáu 23 tháng 11 vừa qua, thì ông này đang ngồi trong nhà tù ở thành phố Tokyo.
Ông Ghosn, một người có 40 năm kinh nghiệm trong kỹ nghệ xe hơi,đã có công tổ hợp hai công ty xe hơi Renault và Mitsubishi với công ty Nissan và trở thành một công ty xe hơi ngang hàng với các công ty GM, hay Ford.
Mới đây ông Ghosn đã bị mất chức chủ tịch của công ty Nissan và bị bắt giữ về những khuất tất tài chánh.
Ông Ghosn nguyên là người xứ Lebanon, nhưng lại sinh ở Ba Tây, đã làm việc cho công ty Nissan 15 năm, bị tố cáo đã dấu không khai thuế hàng triệu Mỹ kim cũng như sử dụng tài sản của công ty Nissan làm của riêng của ông ta.
Nếu bị xác nhận tội trạng, ông cựu chủ tịch công ty Nissan có thể lãnh 10 năm tù.
Tổng cộng 3 công ty Nissan, Renault và Mitsubishi có 470 ngàn nhân viên làm việc ở gần 200 quốc gia trên thế giới.

Tin tức khác...