Lễ thượng kỳ Việt Nam Cộng Hòa trước nghị viện tỉnh bang Ontario.

(hình ảnh của nhiếp ảnh gia Phó Đức Lâm)

Toronto: Khoảng 700 đồng bào và quan khách đã đến tiền đình của nghị viện tỉnh bang Ontario, dự lễ thượng  kỳ Việt Nam Cộng Hòa trong ngày thứ bảy 29 tháng 4 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên mà cờ vàng ba sọc đỏ, được kéo lên trên cột cờ của nghị viện tỉnh bang, nhân cuộc tưởng niệm ngày quốc hận 30 tháng 4, 42 năm sau khi miền Nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Trong số các quan khách tham dự chúng tôi thấy có ông tổng trưởng  di dân và quốc tịch, thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, thượng tọa Tâm Hòa cùng nhiều dân biểu nghị sĩ cũng như  các nghị viên thành phố.

Tin tức khác...