Lễ hội quật nhau bằng gối

Toronto: Trong hôm thứ bảy ngày 2 tháng 4, tại nhiều thành phố trên thế giới như New York, London, Vienna, Berlin,v.v. đã có một lễ hội  quật nhau bằng gối nơi công cộng có tên là Pillow Flight Day.

Lễ hội này cũng diễn ra ở quảng trường Nathan Phillips, trước sân tòa thị chính thành phố Toronto.

Hàng trăm người đã dùng những chiếc gối quật vào những người tham dự trong vòng nhiều tiếng đồng hồ hôm thứ bảy.

Lễ hội này đã diễn ra hàng năm, trong vòng 10 năm qua ở thành phố Toronto.

Ban tổ chức khuyến cáo người tham dự không nên dùng gối có lông vịt hay lông ngỗng? Nhưng dường như lời khuyến cáo này bị bỏ ngoài tai, vì sau “cuộc chiến” những lông vịt, lông ngỗng nằm tơi tả trên quảng trường.

Tin tức khác...