Lễ giỗ thứ 71 Cha Trương Bửu Diệp

Ngày 11/3/2017, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Houston, Texas, đã tổ chức trọng thể lễ giỗ cha Phanxico Xavie Trương Bửu Diệp lần thứ 71, với khoảng ngàn người đến tham dự.

Mưa như trút nước xuống thành phố Houston nhưng các giáo dân vẫn đến nhà thờ đông kín người.

Mỗi năm lễ giỗ cha Diệp, vào ngày 12/3 hàng năm, như là một ngày hội lớn, như một phép lạ lại tái diễn bởi những lời cầu nguyện của những người tôi tớ trung tín của cha Trương Bửu Diệp. Dòng người từ ba miền Bắc Trung Nam, từ Đông sang Tây, từ trong nước ra nước ngoài, luôn hướng về Tắc Sậy (chẳng kể người lương hay công giáo) và rất đông các vị linh mục từ khắp nơi về để kính viếng, cầu nguyện và dâng thánh lễ.

Người dân Việt đủ mọi thành phần, mọi tôn giáo, các chức sắc đạo, đời đều mong muốn cha Trương Bửu Diệp được phong thánh, cùng nhau góp lời cầu nguyện cho tiến trình xin phong thánh cho cha Trương Bửu Diệp được sớm có kết quả, để giáo hội VN có thêm một vị hiển thánh luôn cầu bầu và ban ân phước cho chúng ta.

Bạch Cúc

 

Tin tức khác...