Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất thánh đường St Andrew Dũng Lạc

Lafayette, Louisiana: Lễ đặt viên đá đầu tiên xây cất một ngôi thánh đường mới cho cộng đồng người Việt ở thành phố Lafayette, tiểu bang Louisiana đã diễn ra trong hôm chúa nhật 15 tháng 8.
Đây là ngôi thánh đường Công Giáo đầu tiên được xây cất trong địa phận Lafayette trong vòng 40 năm qua.
Ngôi thánh đường này được đặt tên là St Andrew Dũng Lạc and Companion Parish, để vinh danh một thánh tử đạo Việt Nam St Andrew Dũng Lạc: một linh mục đã bị tra tấn và bị chặt đầu vào năm 1839, thời kỳ cấm đạo ở Việt Nam.
Ngôi thánh đường mới được xây cất để có nơi thờ phượng cho số giáo dân Việt ngày một gia tăng trong thành phố Lafayette.
Buổi lễ khánh thành diễn ra ỡ trung tâm cộng đồng Việt Nam ở Abbeville với sự chủ tế của đức giám mục Douglas Deshotel và sự phụ tá của linh mục James Nguyễn, chánh xứ của nhà thờ St Andrew Dũng Lạc.

Tin tức khác...